keimeno


Είμαστε μια ανεξάρτητη από κόμματα επιτροπή με στόχους:
- Την κοινωνική αλληλεγγύη,
- Την έμπρακτη αντίθεση στα κυβερνητικά μέτρα, που ξεπουλάνε τη ζωή και τη χώρα μας καταλύοντας κάθε έννοια δημοκρατίας,
- Καλύτερη προσέγγιση όσων βιώνουμε, κόντρα στην παραπληροφόρηση των Μ.Μ.Ε., που θέλουν να μας πείσουν ότι η σωστή πορεία της χώρας μας είναι η υποταγή στην Τρόικα και το ΔΝΤ.
  Συγκαλέσαμε επιτροπές σε Πυλαία, Πανόραμα, Χορτιάτη, Φίλυρο, Εξοχή-Ασβεστοχώρι, μαζέψαμε απλήρωτα χαράτσια και κάναμε ομαδικά εξώδικα στη Δ.Ε.Η. Πετύχαμε ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ.
  Συμμετέχουμε στην αυτο-οργάνωση και την αντίστασή του λαού με άλλες πρωτουβουλίες στη Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ


   Το κίνημα "Χωρίς Μεσάζοντες" από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε έως σήμερα ανοίγει δρόμο για μιαν άλλη κοινωνία, εκείνη που βασίζεται στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και όχι στην εξυπηρέτηση των αγορών του κέρδους. Συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και προτάσσει την αρχή ότι τα μέσα διατροφής αποτελούν αγαθά και όχι εμπορεύματα.
   Είναι γεγονός ότι το κίνημα "Χωρίς μεσάζοντες" όπως και όλα τα εγχειρήματα που πάνε κόντρα στην κυρίαρχη ιδεολογία, χτίζεται σε ένα εχθρικό περιβάλλον και πρέπει να θωρακιστεί απέναντι στις επιθέσεις του κράτους (τόσο της κεντρικής εξουσίας όσο και της τοπικής διοίκησης). Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να οριοθετηθεί απέναντι σε κακές πρακτικές που επιχειρούν να συκοφαντήσουν και να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά της αλληλέγγυας κινηματικής του δράσης.
   Πιστεύουμε ότι κύριο χαρακτηριστικό των αγορών "χωρίς μεσάζοντες"  είναι η στήριξη αλλά και το χτίσιμο σχέσεων αμοιβαιότητας, αμεσότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Το "χωρίς μεσάζοντες" λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προωθώντας τον συνεργατισμό στις σχέσεις παραγωγών - καταναλωτών. Επίσης  προσπαθεί να συμβάλει στη δημιουργία αγροτικών μεταποιητικών συνεταιρισμών, κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, να ενισχύσει μικρούς αυτοαπασχολούμενους παραγωγούς, ομάδες παραγωγών και αυτόνομες αγορές παραγωγών.
   Διακινεί ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με τη λιγότερη δυνατή χρήση φυτοφαρμάκων, με προτίμηση στα βιολογικά προϊόντα, εφ' όσον η τιμή τους δεν είναι απαγορευτική για το μέσο καταναλωτή.
   Δίνει προτεραιότητα στην εντοπιότητα των παραγόμενων προϊόντων, στην κατεύθυνση της αυτάρκειας και της διατροφικής ασφάλειας. Ειδικότερα, επιμένει στην τοπικότητα, προκειμένου να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.
   Το "χωρίς μεσάζοντες" δεν αποδέχεται τις τιμές της αγοράς, αλλά προσπαθεί να συνδιαμορφώσει μια δίκαιη τιμή, η οποία θεωρούμε ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας αμεσότερης και πιο ανθρώπινης σχέσης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

Δεν συνεργαζόμαστε με:

  •  Όσους έξω από την παραγωγική διαδικασία παρεμβαίνουν και μεσολαβούν κερδοσκοπώντας σε βάρος παραγωγών και καταναλωτών.
  •  Όσους από αμέλεια ή δόλο απειλούν τη δημόσια υγεία με την κακή ποιότητα των προϊόντων τους.
  •  Όσους δεν εξασκούν αυτό το επάγγελμα ως κύριο και βιοποριστικό.
  • Όσους παραβιάζουν εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων ή προσβάλλουν την προσωπικότητά τους.

Πως μπορούμε να διασφαλίσουμε τα παραπάνω:

  •  Έλεγχος πιστοποιητικών των αγροτών-παραγωγών (από μητρώο παραγωγών και από σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης), του είδους και της ποσότητας που παράγουν. Αν δεν μπορούν να επιδείξουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, σημαίνει ότι δεν είναι παραγωγοί και άρα δεν μπορούν να συμμετέχουν στις αγορές μας.
  •  Συμφωνία με τους παραγωγούς. Η πρακτική που ακολουθούμε είναι η από μέρους των συμμετεχόντων παραγωγών συμβολική χορηγία για κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης (φυλλάδια, αφίσες, πανώ και άλλο επικοινωνιακό υλικό) καθώς και η διασφάλιση ενός ποσοστό περίπου 5% των εμπορευμάτων που διακινούνται στην αγορά μας, ώστε να καλυφθούν ανάγκες σε τρόφιμα ευάλωτων νοικοκυριών.
  •  Αν για κάποιο λόγο ένας παραγωγός αθετήσει τη συμφωνία του ή δημιουργήσει κάποιο άλλο πρόβλημα (π.χ. δεν αποδίδει το προσυμφωνημένο ποσό χορηγίας ή τα συμφωνημένα είδη για τα ευάλωτα νοικοκυριά ή δεν παρουσιαστεί στο καθορισμένο σημείο της αγοράς) διακόπτουμε τη συνεργασία μας μαζί του και ενημερώνουμε σχετικά και άλλες κινήσεις και επιτροπές πολιτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου να αποδοκιμάζονται και να αποφεύγονται τέτοιες συμπεριφορές.

Θεωρείται σκόπιμο να ζητάμε γραπτή άδεια από τον οικείο δήμο για τη χρήση δημόσιων χώρων και σε περίπτωση άρνησης ή κωλυσιεργίας να ζητάμε την παρέμβαση βουλευτών ή άλλων δημοσίων παραγόντων της περιοχής μας, οι οποίοι διάκεινται θετικά στην αντίληψη της αλληλέγγυας αυτής μορφής συναλλαγής.